Bộ lưu trữ điện mặt trời lưu động Yeti 1000X

    Bộ lưu trữ điện di động, sử dụng năng lượng mặt trời để sạc cho bình hoặc có thể dùng điện, thích hợp với những công việc cần điện liên tục hoặc di chuyển lưu động vùng xâu vùng xa.